Laatste sprokkels

Gelezen “Rouwvieringen” van Henk Janssen en Klaas Touwen (red.). Vanwege de diversiteit van schrijvers die hun bijdrage leveren is het zeer verrijkend om te lezen. Je komt altijd wel een invalshoek op het spoor waar je zelf blind voor was/bent! Tegelijk viel het mij een beetje tegen dat het uitgangspunt in alle bijdragen nogal “binnenchristelijk” en soms zelfs “klassiek kerkelijk” is. Ook wanneer men uitgaat van de christelijke traditie is het mogelijk om daar vanuit een andere optiek naar te kijken en meer ruimte te laten voor bv. het levensgevoel van nu.

 

Verder veel gehad aan nieuwste Interpretatie met bijdragen over “de derde dag”. In dit nummer staat ook een recensie van “Waar ben je nu?”, eerlijk beschrijvend, denk ik. De positieve recensie van Lisette Thooft in VolZin is nu ook verschenen.

 

Op 2 juni wordt mijn nieuwe boek “Boerenkind – geschiedenis van een paradijs” (niet theologisch maar autobiografisch) gepresenteerd op de plaats waar het allemaal gebeurde: het Paradijs!  .

updates

Mooie recensie op “Waar ben je nu?” in VrijZinnig. (ga proberen die hier te plakken maar lukte vooralsnog niet) 

Ook leuke reacties op rentapriest verhaal in PZC: twee verzoeken tot een trouwdienst en een voor een uitvaartdienst!

As. zondag naar Leeuwarden voor inleiding op “Voorbij de leegte”.

Zo blijft een mens van de straat…

Niet alleen rentapriest

Op grond van wat ik ergens opving meen ik er goed aan te doen een mogelijk misverstand uit de wereld te helpen. Ik werk niet uitsluitend onder het dak van Rent a Priest. Voornamelijk bied ik mijn diensten aan als gemeentepredikant en op persoonlijke titel. Men kan dus een beroep op mij doen, zowel persoonlijk, als via de kerken, als via www.rentapriest.nl