Superklein kruistochtje tegen verplatting plus update publicaties

Licht rumoer in Trouw n.a.v. mijn artikel over de Bijbel in Gewone Taal. Mijn verhaal werd opgevoerd in de cartoon ‘Anton Dingeman’ van Pieter Geenen, verder een paar kritische brieven en een instemmend geluid van Nuweira Youskine in haar column. Ik begrijp de tegenargumenten heel goed, maar van mijn kant – taalliefhebber – vond ik het nodig om een tegenwerping te maken tegen de zoveelste vervlakking in vertalingen. Wat mij het meest stoort is het feit dat vertalers net doen of mensen die de bijbel niet kennen achterlijk zouden zijn, dat zij een bepaald ’taaleigen’ niet zouden snappen. Door de ruif al te laag te hangen doe je mensen geen recht.

Dit artikel heb ik nu op de site geplaatst, en ook nog de lezing over anatheïsme van vorig jaar plus de meditatie ‘Op de stoel van God?’.

Rest mij alleen om te melden dat de herfst nu echt begonnen is en dat ik mijzelf dus maar van de straat houd door nogal wat lezinkjes hier en daar.

Reacties zijn gesloten.