Veere!

Eind deze week, 31 augustus 2018, hopen we weer Veerenaar te zijn. 

We gaan wonen in de Wagenaarstraat 21, 4351 BA Veere. 

Van tussen de verhuisdozen dit berichtje.