Nieuwe gedichten vanaf augustus 2016

Hieronder de nieuwe gedichten die ik geschreven heb na ‘Zingen aan de Styx’ (gepubliceerd november 2016). Aan de Styx voorbij dus. In omgekeerd chronologische volgorde.

 

 

 

Eliane

 

Ik heb je lief:

 

het glanzen

van je glimlach

en je oogopslag

 

de diepte

van de stilte

in je stem

 

het vuur 

van je verliefdheid

levenslang.

 

Ik heb je lief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij

 

Je bent gemaakt

van witte room,

van volle maan,

van golvend gras.

 

Je bent gemaakt

van vuur,

van vrouw.

 

Je bent gemaakt

van God.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona

 

De wereld

wordt besmet.

 

De aarde

wordt gered.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lente

  

Er geurt sering,

er dartelt lam

en bloesem spreidt zich open

als een verliefde vrouw.

 

Niets nieuws

onder de zon

 

en toch is alles

nieuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuster dood

 

Je zwerft al tijden om me heen,

een witte schaduw in de mist,

je fluistert mij jouw naam in het oor

en ik verneem allang

 

je glans in elke dageraad,

je schoonheid in de morgenzon,

je stilte in het rimpelloze meer,

je gloed in avondrood.

 

En op een dag

zul je recht voor mij staan,

je kijkt me in de ogen

en je zegt:

 

Kom nu maar mee,

ik voer je naar het allerzachtste licht

waarin je rusten mag

en zon van liefde zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 December

 

Een glimp van licht

laag aan de paarse kim.

 

De dagen zijn van dageraad,

de nachten dik en zwaar.

 

Tussen de schemeringen schijnt

de maan een schaduw van zichzelf.

 

De leegte van het winterland

opent de hemel naar het licht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouw

 

Hoe een aaien

een heel zacht aaien

 

hoe een openen

een teder openen

 

hoe een bespelen

een liefdevol bespelen

 

hoe dat

naar God.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halo

 

Een nest van nevel om de maan

waarin haar witheid zich verzacht

 

en mild zich uitstrooit in de nacht:

de schaduw van een sneeuwlandschap.

 

Het is zo’n nacht om loom te liggen vrijen,

je lief te laten zinderen van lust.

 

Zo’n nacht om in vervoering te geraken

en te vertoeven in de schoot van God.

 

Het is zo’n nacht om diep en dwaas te leven,

zo’n nacht om dood te gaan van licht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleinkinderen

 

In jullie onbevangen ogen

lees ik:

 

waarom de wereld ooit begon,

waarom de zon,

 

het universum en het licht,

een eindelijk subliem gedicht,

 

hoe God zich in een kind ontvouwt,

zich weerloos aan ons toevertrouwt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterverlangen

 

Weg te sterven

met de roep mee

van de ganzen

in hun vlucht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditatie

 

ik

adem

 

ik adem

mij uit

 

ik adem

jou in

 

jij ademt

in mij

 

jij

ademt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veere

 

Het wandelen in een schilderij van Brueghel,

een miniatuur van Brugge,

 

een tafereel in zachte grijzen,

huis aan huis als oude wijzen.

 

Een Goliath heeft aan de rand

zijn stenen vuist geplant,

 

tragische rots,

litteken Gods.

 

En in het hart een ranke minaret,

daar door een engel neergezet,

 

het dwarrelen zoals sneeuwvlokken:

de porseleinen klanken van de klokken.

 

En staande bij het veer

het zich ontvouwen van het meer

 

in spiegels van pastel en licht,

teder omarmend vergezicht.

 

Het water is de moederschoot

die haar van meet af aan omsloot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avond

 

Alles is anders dan ik dacht:

de huizen uit mijn kindertijd

zijn kleiner dan ik dacht.

 

De dagen en de nachten

en de gedachten die ik dacht:

alles is minder dan ik dacht.

 

De mens is rotter,

de aarde

kwetsbaarder en dus kapotter.

 

Alles is mooier dan ik dacht:

het licht is pril,

de avond stil,

 

de dood zo zacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nirwana

 

Ik ben

de rimpeling

die niet meer is.

 

Ik ben

voorbij.

 

Ik ben

alleen nog jij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oertaal

 

Weer glijden onze lijven

die wondere wereld binnen

 

waar zachte wetten gelden

en taal is er alleen signaal

 

van wellust die zich spiegelt

in onze lome ogen,

 

verrukking die zich baan breekt

in woedend ademende klanken:

 

de oertaal van ons lichaam,

de oertaal van ons vuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf

 

Wild het golven

van je lichaam

onder de storm

van tederheden

 

voortgedreven

naar die ene

hoogste golf

 

die je meevoert

en je optilt

 

naar de zon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provence

 

I

 

Zeg zacht die naam

een paar keer voor je uit

 

en hij gaat zingen…

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Provence

 

II

 

…gaat zingen van

azuren luchten,

 van wijn, olijven en lavendel,

melkblauwe bergen in de verten,

zandgele huisjes die de hellingen af druipen

 

en een bloedgeile zon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godplek

 

I

 

Er moet diep in mijn hersenen

een liefdesnestje zijn,

een stille plek waarin

mijn hele wezen rust.

 

 Het is, als ik dat knopje raak,

alsof er honing door

mijn geest en lichaam vloeit

en ik word losgemaakt.

 

Een piepklein celletje waarin

het universum schuilt

en iets heel teers daarin 

dat mij bemint en leidt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godplek

 

II

 

Binnenkamer van mijn leven,

wonderlijk toevluchtsoord,

een hut verscholen in

het oerwoud van mijn ik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regenmuziek

 

Ritselt de regen

in de struiken,

tegen de ramen

tikt de regen,

 

klettert de regen

op de stenen,

in de goten

gorgelt de regen,

 

roffelt de regen

op de daken,

in de bomen

ruist de regen,

 

zingt de regen

in mijn hoofd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mystiek

 

Jij ligt met mij verstrengeld

in mijn hoofd.

Jij hebt me zalig

van mijzelf beroofd

 

en o

 

uit deze zoetheid

nooit meer op te staan

maar loom en langzaam

dood te gaan

 

in jou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn leven in vijf distichons

 

Ik was een vreemde vogel in

een nest van klei.

 

Veel is mijn leven niet geweest

dan veren die ik laten moest.

 

Zo ik iets was ben jij

de wind waarop ik dreef. 

 

Sinds ik mijzelf in jou verloor

leef ik verlost van elk gewicht  

 

en zweef ik

in het licht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank, zomermorgen

 

Dank, dag,

dat je over mij kwam met je vroege dageraad.

Dank, geschenken van de zomermorgen:

 

het lichtende groengrijs van de zee,

de melkblauwe nevelen verte,

het hoogblonde koren barstend van rijpheid,

de donkergroene bosranden met hun geheimen,

een ree en haar kalf die mijn fietspad kruisten,

de kruiden geur van vers gemaaid gras in de berm,

het zilveren licht tussen de wolken,

een uitzinnige lijster hoog in de bomen…

 

Ik kan het niet aan,

ik krijg het niet ingeademd,

niet ingedronken,

ik barst van licht

 

en dank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God 

 

Er drijft een eiland

in mijn hersenpan

tussen de grijze cellen.

 

Het is er licht

en stil

en zomermorgen.

 

Ik drijf er altijd weer naartoe.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd

 

Midzomernacht.

Was even wakker, zag:

vier uur acht

en achter de gordijnen

het grijzen van de dag.

 

Viel zacht

in slaap, lag

achter mijn ogen

verzonken in een dag

 van eeuwigheid zonovergoten.

 

En werd weer wakker, zag:

vier uur acht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autobiografisch

 

het licht altijd dat licht het is

zo zacht veel zachter dan

het woord het doet

zo zeer

 

het licht altijd dat licht het zingt

hoe graag ik leef hoe zeer

het heeft gedaan

en doet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storm over Zeeland

 

Golvend en wuivend het riet

onder de storm.

 

Alleen in dit riet

onder de storm.

 

Zwijgend en zingend het riet

onder de storm.

 

Alleen dit riet

onder de storm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completen 

 

Bij de ingang van de nacht

ben jij de stilte die mij wacht,

sta ik met jou oog in oog

en uit het donker juicht een lied omhoog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licht

 

In jou

ben ik beland

 

met vroeger zwaar belast

en torsend mijn geliefden

onder mijn uitgerekte armen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor mijn nabestaanden

 

Als zij dan eindelijk mij heeft gekust,

mijn langverwachte zuster dood,

 

en mij ontvoerd heeft naar haar slaapvertrek,

mij tot haar stilte teruggebracht,

 

dan zal zij mij in jullie harten zaaien

en ik zal zuiverder in jullie wezen zijn

 

dan wie ik in mijn leven was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgasme van de oudjes

 

Handen die verwilderd aaien

de zachte jonge honden

van onze bijna dode leden.

 

 Stil liggen nu, doodstil,

de open lippen vastgezogen

in huid om in te bijten,

 

stil luisteren naar de vreugde

die golft door onze lijven

en uitbreekt in geluidjes,

 

huivert in onze buiken

die plotseling weer dansen,

weer dansen tot de dood,

 

de duizelende, dolle

dood.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mijn poëziebundel ‘Zingen aan de Styx’ – najaar 2016 – staan voornamelijk gedichten over mijn ziekte in de zomer van 2015: mijn verblijf aan de Styx. En enkele oudere natuur en liefdesgedichten. Het motto en het eerste gedicht uit die bundel geef ik hieronder weer. Wie meer wil: zie de bundel.

 

 Overkant

En ik zal stamelen: jij bent mijn land.

En ik zal roepen naar de overkant,

naar wie er nog niet zijn geweest:

wees niet bevreesd.

 

 

 

 

 

 

 

Teruggekeerd

 

Ik zwierf

langs de rivier de Styx,

bezocht door duizend goden,

ik stierf

er duizend doden.

 

Pas toen

ik naar de overkant zou varen

zag ik hoe groen

en bloesemrijk zijn oevers waren,

 

hoe stil

het water was,

hoe zacht het gras.

 

Ik ben teruggekeerd

voor altijd ongedeerd.

 

(De Styx is de doodsrivier in de Griekse mythologie. Wie erin werd ondergedompeld was onkwetsbaar, zoals Achilles, m.u.v. zijn hiel omdat zijn moeder hem daaraan vasthield.)