BY THE RIVERS OF BABYLON (VIERING VOOR OEKRAÏENERS IN VEERE – Zomer 2022

TEKSTEN ‘BY THE RIVERS OF BABYLON’

gezamenlijke viering Veerse en Oekraïense gemeenschappen in Veere

Zondag 7 augustus 2022

Voorganger: ds. Wim Jansen

Organist: Cocky Klaver

Tolk: Natalia van der Ploeg

Met verdere medewerking van:

 

Icoon via beamer in beeld

Orgelspel

 

Kort welkom en mededelingen voor Veerse gemeenschap ouderling van dienst

 

Welkom door voorganger aan beide gemeenschappen:

U allen hier aanwezig, Oekraïners en Nederlanders of welke nationaliteit ook, en u thuis die ik aankijk via het oog van de camera, van harte welkom in dit bijzondere samenzijn rondom de Liefde, het mysterie dat we God noemen.

Oekraïens

 

Laten we stil zijn voor de Eeuwige

Oekraïens

 

We vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.

De vrede van Christus met u allen, amen.

Oekraïens

 

Gezamenlijk te zingen lied: Lied 301 k – in canon 3x

We verdelen de kerk in twee groepen, ik geef het aan als u mag invallen.

Oekraïens

 

Stilte en gebed

In de stilte verbonden zoeken wij uw troost en liefde

Oekraïens

 

Eeuwige Liefde, God onder ons en in ons,

samenwonend in dit land,

op vreemde grond en vertrouwde grond,

in een door oorlog verscheurde wereld,

richten wij ons in verlangen op u,

en we bidden u om vrede.

Oekraïens

 

Vrede in onszelf, vrede onderling, vrede in de wereld.

De vrede van Christus,

Amen

Oekraïens

 

Muziek: Lied door leden Oekraïense gemeenschap

 

Lezing:

Psalm 137:1-4

Aan de rivieren van Babel,

daar zaten wij treurend

en dachten aan Sion.

In de wilgen op de oever

hingen wij onze lieren.

Oekraïens

 

Daar durfden onze bewakers

te vragen om een lied,

daar vroegen onze beulen:

‘Zing voor ons een vrolijk lied

uit Sion.’

Hoe kunnen wij zingen

een lied van de Eeuwige

op vreemde grond?

[…]

Babel, weldra word je verwoest.

Gelukkig hij die gerechtigheid zal doen

en jou doet wat jij ons hebt gedaan.

Oekraïens

 

We zingen: Lied 137 a (Veerse gemeenschap)

 

Lezing:

Johannes 16:28

Jezus zegt: ‘Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga terug naar de Vader.’

Oekraïens

 

Muziek: Instrumentaal Nederlandse en Oekraïense gemeenschap

 

Woorden ter bemoediging – Afwisselend Nederlands en Oekraïens

Psalm 137 is een psalm vol felle emoties.

Voor de Oekraïense gemeenschap hier klinkt de psalm zo:

Aan de oevers van het Veerse Meer,

daar zaten wij vol heimwee en verlangen.

En we dachten aan Odessa, Dnipro en al die andere plaatsen thuis,

de kapotgeschoten plaatsen in ons mooie Oekraïne.

Onze gitaren hingen wij in de wilgen.

Hoe zouden wij gelukkig zijn?

Hoe zouden wij zingen

een lied op vreemde grond?

Oekraïens

 

En toch zingen we!

By the rivers of Babylon.

By the rivers of Veere.

Want in ons verlangen woont God.

In ons verlangen woont de Liefde.

En de Liefde verlangt en zingt met ons mee.

Het is het enige dat ons overeind houdt,

het verlangen naar Liefde, het verlangen naar onze geliefden.

Want in ons verlangen woont God – en God is met ons in ons verlangen.

Oekraïens

 

Alle liederen zingen van gerechtigheid, ook deze psalm.

Ooit zal er gerechtigheid plaatsvinden.

Ooit zal de vijand het zwijgen worden opgelegd.

Ook Poetin en zijn volgelingen zullen hun gerechte straf niet ontlopen.

Wat zij hebben aangericht zullen zij aanschouwen…

Oekraïens

 

Het zal hen raken in de ziel:

Al die vluchtende mensen, al die slachtoffers,

al de gedode kinderen, alle treurende families…

De agressors zullen het zien

en het verdriet dat zij hebben veroorzaakt zal zwaar op hen wegen…

En daarom zullen wij toch ook bidden voor Poetin en het arme Russische volk

Oekraïens

 

Ook Jezus kende het heimwee naar een thuisland.

Hij kwam bij zijn bron vandaan, die hij ‘de Vader’ noemde.

Hij kwam voort uit een zee van liefde, zijn moederschoot

en was hier op aarde ook als een vreemdeling en vluchteling.

Oekraïens

 

Ook Jezus kende de pijn van ballingschap op vreemde grond,

de pijn  van de ‘rivers of Babaylon’.

Maar hij keerde terug in de schoot van de vader en de moeder,

de schoot van de eeuwige Liefde.

Zo zullen ook jullie terugkeren in de schoot van de Liefde,

terugkeren in de schoot van jullie vaderland en moederland.

En je zult zingen.

Een lied van Liefde.

Oekraïens 

 

Stilte

Orgelspel

Gezamenlijk te zingen lied: Lied 1005:1,2,4 (in Engels en Nederlands)

 

Bij wijze van Gebeden: Oekraïners lezen Psalm 31 https://www.youtube.com/watch?v=f1ImRaAhP5Y

We bidden in stilte

Oekraïens

We bidden samen het Onzevader: Oekraïens – Nederlands samen

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Amen.

 

 

We luisteren naar het Byzantijnse Onzevader en andere muziek, terwijl we intussen kaarsen aansteken voor wie thuis zijn achtergebleven en voor wie dat wil…

Oekraïens

 

Gezamenlijk te zingen lied: Lied 117 d (Taizé 5x, 1e  en 2e keer allen, 3e vrouwen, 4e mannen, 5e allen) 

 

Muziek: We luisteren en kijken naar The Blessing https://www.youtube.com/watch?v=KqwUyphdYLM

 

Zegen:

U thuis, u allen hier, allen in Oekraïne, wees gezegend en bemind. Ontvang de hug van God. Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.  

Oekraïens