Oekraïense viering: HET IS GEZIEN – Herfst 2022

Zondag 2 oktober 2022

Gezamenlijke viering Veerse en Oekraïense gemeenschappen in Veere

Aanvang 10.00 uur

Thema: HET IS GEZIEN

Voorganger: ds. Wim Jansen

Tolk: Natalia van der Ploeg

Organist: Gerard Boot

M.m.v.: Veronika Balitska, piano, Familie Balitskyi, lied, zanggroep Veere

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen in het Nederlands door ouderling van dienst

Gedachtenismoment

Welkom voorganger Nederlands:

U allen hier, Veerenaars en Oekraïners, u allen van elders en de velen thuis die ik nu aankijk in de camera – van harte welkom in deze gezamenlijke viering. Voel u met ons en met elkaar verbonden waar u ook bent.

Oekraïens:

 

Nederlands:

We zijn stil voor het grote mysterie van het universum…

Oekraïens:

 

Nederlands:

We vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde die God is.

Oekraïens:

 

Nederlands:

De vrede van Christus is met u allen, amen.

Oekraïens

 

We zingen Lied 681 (Taizé, 1e en 2e keer allen, 3e vrouwen, 4e mannen, 5e allen)

(Kom heilige Geest en ontsteek in ons het vuur van uw liefde)

Oekraïens

 

Nederlands:

Laten we stil zijn en bidden…

Oekraïens

 

Raak ons aan met de stralen van uw liefde,

Geest van alle mensen en van God,

christen en humanist, jood en heiden, gelovig en ongelovig,

thuis in het moederland en balling in een vreemd land,

allemaal hebben we liefde nodig.

Daarom bidden wij: Geest van liefde,

ontferm u over ons, amen.

Oekraïens

 

 

Muziek: Pianospel Veronika Balitska

 

We zingen Lied 168:1,2,4

 

We luisteren  naar fragmenten uit Psalm 73 (eigen hertaling WJ):

Nederlands

‘Bijna waren mijn voeten uitgegleden,

want ik benijdde het geluk van wie kwaad doen.

Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard,

hun buik is goedgevuld.

Aardse kwellingen kennen zij niet,

het lijden van anderen gaat aan hen voorbij.

Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels,

hun grote mond roert zich overal op aarde.’

Oekraïens

 

Nederlands:

‘Ik zat maar te piekeren, ik wilde weten waarom –

het was een vraag die mij kwelde…

… tot ik de stilte van God ontdekte en er binnenging.

Toen zag ik dat alle wrede machthebbers aan hun einde komen.

En hun ondergang, hun einde is altijd een verschrikking.’

Oekraïens

 

Nederlands:

‘In al mijn vragen word ik door u gezien, mijn God.

Nu weet ik mij altijd bij u.

Wie heb ik behalve u in de hemel?

Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,

de rots van mijn bestaan is God.’

Oekraïens

 

Johannes 14:27

Nederlands:

‘Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’

Oekraïens

 

Muziek: Lied door familie Balitskyi

 

Woorden van bemoediging, beurtelings Nederlands Oekraïens.

Lieve mensen, het is gezien!

Het is gezien wat de dichter van psalm 73 ziet:

De zogenaamde voorspoed van wie kwaad doen.

Het dreigen vanaf hun hoge zetels.

Dat plaatje van Poetin.

Maar ook jullie tranen zijn gezien, jullie angsten en vragen.

Ergens in het universum is het gezien door de verborgen macht van de liefde.

En er zal vereffening plaatsvinden.

Het evenwicht zal worden hersteld.

 

Oekraïens

 

Keer in, in de stilte van God,

kom tot jezelf, in de dingen die je heilig zijn.

Vind de kracht om de werkelijkheid te zien in het licht van God.

Alle machthebbers zijn aan hun einde gekomen.

Zie de beelden van Ceaucescu, doodgeschoten tegen de muur van zijn dikke paleis,

denk aan Hitler, radeloos om wat hij had aangericht.

Er zal gerechtigheid zijn en liefde voor wie inkeren in de stilte van God.

 

Oekraïens

 

Want het is gezien.

De wandaden van de agressor maar ook jullie liefdedaden.

Er is een liefdemacht die ons ziet en bemint.

Wie alles verliest heeft nog altijd zijn diepste bron, zijn kern, zijn God.

God is de rots die overeind blijft als alles om je heen wegvalt.

Op de diepste bodem van onze ziel vinden wij de vrede van Christus.

Jezus zegt: Mijn vrede geef ik jullie.

Ooit zal het weer vrede zijn, overal in jullie mooie land.

Daarom: Maak je niet ongerust en verlies de moed nooit.

 

Oekraïens

 

We zijn een ogenblik stil en luisteren dan naar orgelmuziek. 

Oekraïens

 

Orgelspel

 

Icoonmeditatie

Nederlands:

In de icoon mag je God zien.

Maar in de icoon mag je ook zien hoe God jou ziet.

De ogen van Christus kijken in de verte en ze kijken naar binnen.

Maar ze kijken ook naar jou.

Voel hoe die ogen jou aanzien en je doorgronden in al je vragen en pijn.

Het is gezien – weet je gezien, gekend en bemind door God.

We zijn een minuut stil in aandacht voor de icoon.

Kijk vooral naar die ogen van Christus en voel ze liefdevol op jou gericht.’

Oekraïens

 

We zingen:  (uitspraak! – meezingen met beelden Taizé)

Confitemini Domino quoniam bonus

Confitemini Domino alleluja

(Breng dank aan de Eeuwige want hij is goed)

Oekraïens

 

Gebeden (met stilte en Onzevader)

Eeuwige Liefde, wij brengen u dank,

dank voor alle liefde die we mogen geven en ontvangen,

sterk ons daarin.

Oekraïens

 

Wij bidden u voor het arme Oekraïense volk,

In het bijzonder in de door Rusland bezette gebieden,

maar wij bidden u ook voor het arme Russische volk,

het verborgen en onderdrukte verzet

En voor alle mensen overal ter wereld die lijden onder oorlog en geweld.

Oekraïens 

 

Wij bidden u voor zieken en stervenden,

Voor wie arm zijn en zorgen hebben,

Voor mensen die lijden aan het leven,

Voor eenzamen en allen die niet worden gehoord en gezien,

Dat we naar elkaar omzien met de ogen van God.

We leggen onze gebeden voor u neer in de stilte.

Oekraïens

….

We bidden samen het Onze vader, Oekraïens en Nederlands samen:

Oekraïens

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Amen.

 

Kaarsenritueel met muziek: Byzantijnse Onzevader en aansluitend meer Byzantijnse liederen

We steken een kaars aan voor onze geliefden thuis, voor alle slachtoffers van de oorlog, voor de vrede en voor alles wat ons op het hart ligt.

Wilt u na het wegzetten van uw lichtje NIET tegen de stroom in terug gaan naar uw plaats maar rondlopen via het middenpad?

Oekraïens

 

Kaarsenritueel

 

 

Slotlied: You’ll never walk alone