Uitvaartbegeleiding en nazorg

Wat heb ik te bieden in een uitvaartdienst?
Vooraf:

 • Een rustpunt
 • Een uitvoerig gesprek waarin de familie de gelegenheid krijgt om de meest essentiële elementen uit het leven van de overledene ter sprake te brengen
 • Momenten om te lachen en te huilen.
 • Het vinden van woorden voor de verwarrende gevoelens en gedachten die over het algemeen bij deze situatie horen
 • Het samen zoeken naar de kern van iemands leven.
 • Daarbij horen de diepste waarden waaruit de overledene leefde  en de traditie waarin hij stond: het vinden van de eigen bron.

Wanneer er sprake is van een voorspelbaar stervensproces behoort begeleiding vooraf tot de mogelijkheden.

 

In de uitvaartdienst:

 • Zowel een korte bijdrage – bijvoorbeeld in de vorm van in memoriam, meditatie, toespraak of gebed – als een volledige viering 
 • Momenten van stilte en bezinning tijdens de dienst.
 • Verdieping en spiritualiteit die niet kerkgebonden is, in openheid naar de moderne cultuur en andere tradities.
 • Respect voor de degene van wie we afscheid nemen: recht doen aan zijn leven en wie hij was.
 • Het voor ogen brengen van de levende mens en daarmee de nabestaanden het gevoel van herkenning en warmte geven.
 • Het verzamelen van die momenten in iemands leven die zijn persoonlijkheid  het helderst illustreren
 • Eerlijk maar genadig benoemen van het menselijke tekort: gelegenheid tot verzoening in liturgie of ritueel.
 • Het verwoorden van een perspectief voorbij de dood, zoals dat bij de overledene en de nabestaanden past.
 • Verbinding met een hoger gedachtegoed: plaatsen in een traditie
 • Het plaatsen van iemands leven in een breder perspectief, zijn betekenis voor nu en later in het leven van de nabestaanden
 • Bij dit alles wordt uitgegaan van iemands eigen levensovertuiging en/of geloofsovertuiging

Ook bij uitvaarten kan men zowel rechtstreeks persoonlijk een beroep op mij doen als via Rent a Priest.

Voor mijn eigen tarieven bij uitvaartdiensten zie de betreffende pagina van deze site.

Voor werkwijze en tarieven van Rent a Priest zie de website: www.rentapriest.nl


Nazorg:

 • Een of meer gesprekken n.a.v. de uitvaartdienst
 • Een aanspreekpunt in het omgaan met het gemis, in de vorm van enkele bezoeken thuis, telefonisch of via mailcontact.
 • Rituele en/of liturgische momenten om verzoening met het gemis te versterken
 • Een luisterend oor…

Voor de tarieven nazorggesprekken zie de betreffende pagina op deze site.