Boek : Dominee zoekt god

Wouter Tinbergen 2015-10-05 at 07.37.43

De flaptekst van mijn nieuwe boek stelt het als volgt:

Predikant Wim Jansen laat zien met hoeveel plezier je dominee en pastor kunt zijn – en bezig kunt zijn en blijven met de vraag: hoe vind ik God?

Op een (fictieve) zondagmorgen, de ochtend van de laatste viering voor zijn emeritaat, blikt hij terug. Een heel leven van dominee-zijn balt hij samen in een aanstekelijk verslag van die ene zondagmorgen. Veel komt aan bod: natuurbeleving, erotiek, eenzaamheid, meditatie, de filosoof Schopenhauer, de dood. De liefde speelt op allerlei manieren de hoofdrol: voor het pastoraat, de vieringen, zijn gemeenteleden, maar ook voor zijn muze, zijn vrouw.

Dominee zoekt God geeft de kern van Jansens predikantschap weer. Ook een dominee is geen vinder, maar een zoeker. Jansen neemt de lezer mee in deze zoektocht, in zijn jaren van voorgaan en in zijn pastorale gesprekken.