Boek : Vlammend Paradijs

Vlammend Paradijs  is een openhartige en liefdevolle reeks bekentenissen over een adolescente crisis, over erotiek en God. Wim Jansen beschrijft met ontroering en ironie zijn volwassenwording in de jaren zestig en zeventig.  Hij maakt de lezer deelgenoot van zijn worsteling met het onvolmaakte – zoals de handicap van zijn ‘gekke broer Jaap’ – maar ook van zijn vlammende liefde voor het schone; de poëzie en Naomi.

 

Opgroeiend in een uithoek van een Zeeuwse polder, het Paradijs, ziet Wim Jansen hoe zijn geboortegrond teloorgaat als daar een groot chemisch concern verrijst. De vlam van een naftakraker zet alles in een hels licht. Het veranderende landschap verbeeldt zijn eigen periodes van hoop en depressie, van innerlijke rust en van angst als hij zijn grote liefde dreigt te verspelen. Is het mogelijk om een verloren Paradijs te hervinden?

 

Dit verhaal is de bron en het geheim van mijn persoonlijke leven, mijn godsbeeld en mijn predikantschap. – Wim Jansen

 

Dit boek leest als een roman. Tegelijkertijd is het een eigentijdse ‘confessio’. Oek de Jong meets Augustinus. – de uitgever