Publicaties

Nieuw boek!

2023
“Eliane”

Eliane,

jouw naam is

poëzie…

 

Wim Jansen schrijft deze woorden met de pijn van een dodelijke kanker in zijn lijf. Maar de liefde van zijn Eliane ervaart hij juist in deze fase als ‘het immer sprankelende levenselixer’.

Hun hele halve eeuw samen heeft hij gedichten voor haar geschreven. Sommige daarvan zijn  gepubliceerd, vele niet. Deze bundel is een selectie uit alle. Het laatste hoofdstuk bevat gedichten, die geschreven of geselecteerd zijn na de aanzegging van zijn ongeneeslijke ziekte.

Lees meer over dit boek

Het boek is te bestellen bij www.ongrond.nl en bij de uitgever Bureau Intermonde van Greco Idema: g.idema@intermonde.nl

 

2022
“Twee Zwervers Verliefd”

Geen dag hetzelfde.

Om en om vertellen Wim en Eliane Jansen over hun zwervende leven samen. Twaalf keer verhuisd, van pleisterplaats naar pleisterplaats, om net als Etty Hillesum ‘een pleister op duizend wonden te willen zijn’.
De avonturen als pastor/ schrijver voor gewonde mensen, als leerkracht voor kwetsbare kinderen. Als open huis voor wie het nodig heeft.

Lees meer over dit boek
Of bestel direct via de uitgever.

 

Juli 2021
“Kijk eens lief”

Jeugdige liefdeslyriek van twee 70-plussers.
Een lofprijzing op mystieke erotiek.
Een love-story in poëtisch proza en gedichten: hoe een ontregelde neurotransmitter kan leiden tot een doorbraak, een nieuwe bewustwording van liefde.

Een indrukwekkend openhartig getuigenis dat het bestaat: duurzame liefde.

Lees meer over dit boek


Juni 2021

BRANDEND VERLANGEN – om op te gaan in God/Liefde. Mystiek van alledag.

Mystiek heeft de naam nogal  zweverig te zijn. God heeft de naam nogal abstract te zijn. Alleen al het woord ‘God’. Dat beladen, misverstandelijke woord. Ik ga er nog veel over zeggen, maar hier alvast dit: wie moeite heeft met dat woord nodig ik van harte uit om de titel vrijelijk aan te passen aan het eigen levensgevoel: Brandend verlangen om op te gaan in liefde. In licht. In vuur. In het leven. In het heilige. In het mysterie. Het eeuwige…

Mystiek is om te beginnen vrijheid.

 

Lees meer over het boek

 

 

 

Recente publicaties

Maart 2020
“O VADER, WIJ ZIJN SAMEN GEWEEST”

De cruciale rol die een vader speelt…
Het kleinschalige boerenleven van toen, dichtbij de aarde, met de seizoenen…
De kennismaking met erotiek, liefde en dood…
Een boek met een luchtig levensbeschouwelijk accent in de sfeer van een historische streekroman.

Wim Jansen vertelt over zijn vader, een heftig levende man die als boer van het leven genoot maar er ook hartstochtelijk aan heeft geleden.
De confrontatie met de dood vormt de rode draad in de verhalen.
Lees meer over het boek

O Hemel, zei de Krokodil ( Boek, juni 2019)

Van de omslag:

Bestaat God? – vroeg Matthijs van Nieuwkerk naar aanleiding van Stephen Hawkings laatste boek aan tafelheer Jan Mulder. Nee, antwoordde deze beslist.

Over God wordt meestal gesproken in termen van bestaan en niet-bestaan, geloven en niet-geloven. Wim Jansen wil het woord ‘God’ weghalen uit deze sfeer van feitelijkheid en het brengen waar het volgens hem thuishoort: in de verbeelding van de taal.

In 52 dierenverhalen wordt God op ironische wijze ter sprake gebracht, soms expliciet, soms verhuld. Als gapend gat, als vraag, als schreeuw, als verlangen, als licht, als liefde, als ervaring of het ontbreken daarvan, maar altijd als woordspel, verwijzend naar een dimensie van het bestaan waar geen woorden voor zijn

 

Bestel het boek

Lees meer over het boek

BRON IN JE BREIN – bidden tot de God in wie je niet gelooft

Steeds meer zinzoekers, twijfelaars, gelovigen en ongelovigen zouden wel willen bidden, maar kunnen het niet meer omdat de traditie niet bij hen past. In dit boek ontdekt Wim Jansen bidden – voorbij geloof en religie – als universeel menselijk verlangen, als bewustwording van de volledige werkelijkheid en als verbinding met het eeuwige. Hij leert je concentreren op het heilige in het universum van je brein. Zo wordt bidden een bron van kracht, rust en liefde voor iedereen.

 

Bestel het boek

 

Zingen aan de Styx 
Hoe is het om te vertoeven ‘aan de oever van de Styx’, de doodsrivier in de Griekse mythologie, bijvoorbeeld door ziekte?
Wim Jansen overkwam het en ontdekte dat je juist in het grensgebied van dood en leven een intense Godbeleving kunt ondergaan, vol troost, rust, schoonheid en liefde. Het inspireerde hem tot mystieke poëzie waarin God, de natuur, dood en leven volop worden bezongen.
Lees meer over Zingen aan de Styx

Omslag Zingen aan de Styx

 

Dominee zoekt God Predikant Wim Jansen laat zien met hoeveel plezier je dominee en pastor kunt zijn – en bezig kunt zijn en blijven met de vraag: hoe vind ik God?

Lees meer over Dominee zoekt God

 

Wouter Tinbergen 2015-10-05 at 07.37.43

 

VLAMMEND PARADIJS – is een openhartige en liefdevolle reeks bekentenissen over een adolescente crisis, over erotiek en God. – Uitg. Skandalon 2013

Lees meer over Vlammend Paradijs

 

BOERENKIND – geschiedenis van een paradijs. (Niet theologisch)Uitg. den Boer / de Ruiter 2012
Lees meer over BOERENKIND

 

Waar ben je nu? – Over de dood van onze dierbaren – Uitg. Skandalon 2011
Lees meer over Waar ben je nu?

Aangeraakt door het heilige – bijdrage in “Bricolage en bezieling” red. Ton Zondervan. Uitg. Averbode, 2008

Voorbij de leegte – een spiritualiteit zonder godsdienst. Uitg. Ten Have, 2008
Lees meer over deze publicatie


Ter verdieping plaats ik ook preken op deze site.

Onderstaande titels zijn alleen nog antiquarisch te verkrijgen.

Voor het preken de kerk uit? Uitg. Boekencentrum , 1989

Moet ik dat geloven? Uitg. Ten Have, 1991

Een monnik en een zot – gedichten. Uitg. Narratio, 1992

Een openhuis met lage drempels. Uitg. Tan Have, 1993                            

Popmuziek en geloof. Uitg. Kok, 1995

                     

                                                

De hemel en Jezus en al die dingen. Uitg. Kok, 1997

Het geheim van de lieflijkheid. Uitg. Kok, 1998

Jij die mij op handen draagt. Uitg. Kok, 2000

Even stil – wijsheid uit de Spreuken. Uitg. Kok, 2000

Jaargetijdenboek, wijsheid uit alle wereldreligies. Uitg. Ten Have, 2001

De Liefde en de Dood. Uitg. Narratio, 2003

Levend hart. Uitg. Meinema, 2005