Oekraïens Pinksteren (voor de Oekraïners in Veere) – Zomer 2022

Oekraïens Pinksteren 12 juni 2022

Welkom:

U allemaal van harte welkom in dit bijzondere samenzijn, het vieren van Pinksteren, het feest van de Drievuldigheid Vader, Zoon en Geest, de 50e dag na Pasen. Ik ben pastor Wim Jansen en hier naast mij staat Natalia als tolk.

 

Oekraïens

 

Aanvangswoord: Wij vertrouwen ons toe aan de eeuwige Liefde.

Groet: De vrede van Christus met u allen, amen

 

Oekraïens

 

Laten we eerst stil zijn…

Oekraïens

We steken de Paaskaars aan, die ook het licht is van  Pinksteren

Oekraïens

 

We luisteren naar het Byzantijns kyrië

Oekraïens

 

We bidden het kyriëgebed:

Eeuwige Liefde, in drie gestalten,

Vader/moeder, Zoon/dochter en heilige Geest,

Oekraïens

zie de pijn van de wereld,

het lijden van mensen op de vlucht,

het verdriet van hen die iemand verloren aan de dood,

de vele slachtoffers van de oorlog,

Oekraïens

zie de onbegrijpelijke nood van de wereld:

Kyrië-eleison, Christe-eleison, Kyrië-eleison.

Amen

Oekraïens

 

Muziek: We luisteren naar de familie Balitskyi

Oekraïens

 

Lezing: Genesis 1:1-5

Oekraïens: door Milana

 

Muziek: We luisteren naar Petra, Veronika en Sylvia  – “Lechajim”   (Joachim Johow)

Oekraïens

 

We luisteren staande naar het Pinksterevangelie: Handelingen 2:1-13

Oekraïens: door Milana

 

Enkele woorden van bemoediging:

 

Pinksteren is het feest van de Geest van Liefde. We hebben de Liefde van God leren kennen in de schepping van de Vader, die ook een Moeder is, in het liefdewerk van Jezus de Zoon, die ook een dochter is, en vandaag in de kracht van de Geest, die man en vrouw en alles is.

 

Oekraïens

 

De Geest, de spirit van Christus is de Geest van Liefde. Liefde verbindt alle volken en alle mensen. Dat is een groot wonder en een groot mysterie in een tijd waarin zoveel vijanden jullie naar het leven staan. En toch is het jullie enige hoop. Dat de Liefde zal overwinnen, zelfs in de harten van jullie vijanden.

 

Oekraïens

 

De Geest van de Liefde is ook voor jullie zelf de enige hoop. Zij is de kracht waarmee je het hier uithoudt in dit vreemde land. Samen met elkaar, samen met ons. Laten we de hoop koesteren dat deze tijd voor jullie een oefening in liefde wordt.

 

Oekraïens

 

Je hoort in het verhaal hoe alle mensen, uit verschillende landen en gebieden, elkaar verstaan in de taal van de Liefde. Jullie en wij verstaan elkaar vaak niet. En toch verstaan we elkaar wel, omdat we dat willen. Google Translate is een hulpje van de Geest van God, maar ook hoe we elkaar aankijken, naar elkaar lachen, en zelfs de icoontjes op onze apps – alles taal van de Liefde.

 

Oekraïens

 

Ooit komt er een eind aan deze oorlog. We weten niet hoe lang het duurt, maar soms zie je er al tekenen van. Ook aan Poetin en zijn vrienden komt een eind. Ooit keren jullie, als je dat wilt, terug naar jullie land. Dan zul je een begin kunnen maken met de opbouw van alles wat is verwoest. Maar zo lang jullie hier zijn, willen wij met jullie meeleven in de Geest van de Liefde, het vuur van Pinksteren.

 

Oekraïens

 

Muziek: We luisteren naar Petra, Veronika en Sylvia – “Friling”  (Joachim Johow)

Oekraïens

 

We bidden de gebeden:

Vader, Zoon en heilige Geest,

Drievuldigheid van Liefde,

Wij danken u voor de lente in dit land,

Voor een veilige plek,

Voor vrienden en familie die nu wel om ons heen zijn

Oekraïens

 

Wij bidden u voor de wereld, in het bijzonder voor Oekraïne,

Voor allen die op de vlucht zijn,

Voor mensen in de schuilkelders,

Voor soldaten aan het front,

Voor alle slachtoffers

Oekraïens

 

Wij bidden u voor andere plaatsen in de wereld waar oorlog is,

Voor mensen die honger lijden door de droogte,

Voor de aarde en de planten en de dieren,

Voor de schepping die zo door mensen is beschadigd,

Voor onszelf, onze geliefden hier en thuis, in de stilte…

Oekraïens

 

We bidden samen hardop het Onzevader (tegelijk Nederlands en Oekraïens).

Oekraïens

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, amen.

 

We luisteren en kijken naar het Byzantijnse Onzevader

Oekraïens

 

Terwijl we naar muziek luisteren, is er gelegenheid om kaarsen aan te steken